(Update: Shtuar shifra sipas raportit publik te audituesit te pavarur)   Një lajm në Serbian Monitor arsyeton se blerja e Telekomit Shqiptar nga Telekom Serbia është e motivuar “politikisht”. Në fakt, në castin që lajmi u përhap, shumëkush u ndje...Read More