Sot prane Infoarkives kemi mbi 300 000 lajme te indeksuar. Ashtu sic kemi pershkruar me pare, Projekti ka si qellim te ruaje dhe indeksoje te gjitha lajmet e dites ne shtypin dhe mediat shqiptare ne nje arkive informacioni. Duke qene...Read More