Tashmë është e konfirmuar që skema e enkriptimit të WPA2 është thyer në një mënyrë themelore. Çfarë do të thotë kjo:!? Siguria e ofruar nga WiFi është joefektive, për të thënë është e pavlerë. Teknika që përdoret për të thyer celularin apo...Read More