Ka disa kohë që në internet po bëhen prezantimet e para të HTML5 kryesisht në faqe që kanë video apo objekte të enkoduara ne flash. Duket sikur theksi i bisedës është HTML5 vs. Adobe Flash dhe mjafton të bëhet një...Read More