Akademia dhe studiuesit e makro-ekonomise duhet të jenë më fleksibel ndaj inovacionit dhe mundësive të reja. Ekonomia është një shkencë fluide në vetvete.Read More