Banka Botërore (që nuk është një bankë) është një institucion që merr përsipër të ndihmojë vendet në zhvillim e sipër. Për hir të këtij roli, Banka Botërore është një pasuri e plotë me informacione statistikore dhe ekonomike. Informacionet e kësaj...Read More