Featured Ligji Anti-shpifje dhe shteti rrumpalle!

IT

ITServers

Debian and I am loving it

Sot perfundova kalimin e serverit ne Debian 5. (Serveri ku hostohet blog,al dhe disa sherbime test ishte per rreth 35 minuta down). Kisha testuar me 2 servera te tjere per Debian dhe ne krahasim me CentOS apo RHEL qe kemi...Read More
InternetSearch Techniques

List of English Stop Words

Stop Words are words which do not contain important significance to be used in Search Queries. Usually these words are filtered out from search queries because they return vast amount of unnecessary information. A better definition is provided below: “Words...Read More
ITServersWebi Shqip

Konfigurimi i CSF si Firewall

Në administrimin e serverave të hostimit, firewall është gjithmonë i domosdoshëm. Për adminstrimin e serverave tanë kemi përdorur disa të tillë, nisur nga Bastille-Linux dikur, APF e së fundi, më i preferuari është CSF (ConfigServer Firewall). CSF është një sërë...Read More
IT

Plesk subdomains with www

Plesk does not allow adding www or other prefixes to the subdomains as it allows with domains. By default the Plesk Control Panel will allow you to add subdomains without any prefix. From a strictly technical perspective, this is wrong...Read More