Arena e diskutimeve mbi tema dhe artikuj te ndryshem eshte transferuar gradualisht nga forumet e vjetra ne ambiente te reja diskutimi. Flas pikerisht per mediat shoqerore, twitter, facebook, blogjet wordpress etj.

Ndodh jo rrallehere qe nje shkrim ne nje blog apo ne nje faqe te filloje te diskutohet ne twitter. Nje pjese e mire e diskutimeve humbasin ne twitter dhe nuk lidhen kurre me faqen origjinale. Disqus eshte nje zgjidhje per nje blog si WordPress, por kur vjen puna per nje faqe personale te programuar vete, zgjidhja duhet kerkuar diku tjeter.

Duke perdorur te njejten teknologji te Disqus, tek Shqiperia.com kemi bere integrimin e komenteve te mediave sociale direkt me komentet e vizitoreve te faqes. Komentet lidhen me URLne qe po diskutohet dhe aktualisht permbajne informacion te grumbulluar nga

 • Twitter
 • FriendFeed
 • Digg
 • Reddit
 • Hacker News
 • Yahoo Buzz
 • Mixx
 • Delicious
 • StumbleUpon
 • YouTube
 • Vimeo
 • Flickr
 • Disqus
 • dhe disa platforma blogimi si WordPress, Blogger, MT, Typepad etj.

Integrimi i Mediave Sociale tek Shqiperia.com