Thesari i njohurive

Tek Feniksi.com, nje portal me tutorial per te gjithe entuziastet e internetit pata mundesine te shkruaja nje tutorial te thjeshte mbi YouTube API dhe krijimin e nje faqeje me video.

Nje prezantim i faqes se krijuar eshte tek kjo adrese. Scripti praktikisht lejon shikimin e nje numri te pakufizuar videosh ne faqen e cdo kujt pa hostuar asnje video. Videot lidhen njera me tjetren duke krijuar faqe unike qe mund te sherbejne per te rritur trafikun e faqes suaj, apo dhe per te marre ca “kele” nga Google Ads.

Per artikullin e plote duhet te vizitoni feniksi(n).com