Rpc.blog.al ndryshon ne rpc.shqiperia.com

Sic kemi njoftuar blog.al nuk do jete me nen kontrollin tone, por ne do vazhdojme punen me Sherbimin e RPC. Nëpërmjet RPC.Blog.Al ne marrim njoftime për postime të reja dhe i njoftojmë ato në Twitter dhe i ruajme ne nje databaze duke i kategorizuar sipas faqeve. Ky shërbim është i rëndësisshëm për ne për një projekt kërkimi të faqeve shqipe.

Do deshironim te ndryshonim adresen e rpc, nuk do jete me rpc.blog.al por rpc.shqiperia.com.

Në wordpress ky shërbim (Update Service Ping RPC) shtohet tek Options>Writings ka nje modul per Update Service.

http://rpc.pingomatic.com/
http://rpc.shqiperia.com/

Domaini rpc.blog.al do te jete akoma aktiv, edhe sherbimi do te pergjigjet, por per te qene te sigurt per nje periudhe te gjate pune, do deshironim te ndryshohej ne rpc.shqiperia.com.

7 Replies to “Rpc.blog.al ndryshon ne rpc.shqiperia.com”

  1. Mandi faleminderit per njoftimin!
    Vetem nje gje nuk kuptova: ndryshimi tashme ka ndodhur dhe ne mund te bejme qe tani modifikimet, apo ky ishte thjeshte nje njoftim paraprak dhe duhet te presim derisa ai te hyje ne fuqi?
    Faleminderit per ndihmen! 🙂

Leave a Reply