Shqiperia.com

Shqiperia.com

Në vijim të sugjerimeve që patëm për blog.al, po hap një temë tjetër ku shpresoj të tërheq vëmendjen për të na ndihmuar me sugjerime.  Shqiperia.com eshte nje faqe me orientim kulturor dhe kombëtar.

Nuk do zgjatem por do dëshiroja të merrja mendimet tuaja mbi 2 pyetje:

  • Çfarë do të bënit me faqen shqiperia.com po të ishte e juaja?
  • Çfarë mund të bëjmë ne që t’ju mundësojmë një bashkëpunim që ju të arrinit atë që do donit nga kjo faqe?

Duke marrë parasysh që vizioni im dhe i stafit me të cilin bashkëpunojmë është tepër teknik, do mirëprisnim ca ide nga njerëz të ndryshëm me backgrounde të ndryshme. Praktikisht po kërkojmë ide për të zhvilluar module të ndryshme për vizitorët, dhe bashkëpunim për të përparuar më tej.