Qëllimi i Infoarkivës

Çfarë është Infoarkiva

Shtypi i Dites te gjitha lajmet

Shtypi i Dites te gjitha lajmet

Infoarkiva është një projekt i mirëfilltë informatik. Sistemi ka si qëllim grumbullimin e informacionit mediatik shqiptar, përpunimin e tij bazuar mbi teknika auto-inteligjente dhe më tej prezantimin tek të gjithë përdoruesit. Aktualisht i gjithë ky informacion mblidhet nëpërmjet internetit me anë të agjentëve tanë të informacionit {Quareo Bot}. Aktualisht projekti cilësohet akoma në fazat e para.(shënim: Dhjetor 2008).

Sistemi ynë do të ofrojë mundësi lundrimi dhe përzgjedhje informacioni në hapësirën e faqeve shqiptare të internetit. Në ndryshim nga kërkimet në makina kërkimi si Google, Yahoo-Inktomi, Live-MSN etj, sistemi ynë përmban një informacion të kufizuar shqiptar.

Ky projekt është jo fitimprurës. Faqja web nuk do të përmbajë reklama fitimprurëse! Kjo bëhet për të rrespektuar prodhuesit e vërtetë të lajmit.

Vazhdimësia e këtij projekti do të mundësohet nga ShqipëriaCom Shpk. Nëse jeni të interësuar të bashkëpunoni apo sponsorizoni këtë projekt atëherë ju lutem na kontaktoni. Shërbime dytësore që mund të implementohen në të ardhmen mund të jene një burim mbështetje financiare për ardhmërine e projektit.

Audienca

Ky projekt do u shërbeje të gjithë individëve të interësuar për lajmin, kryesisht gazetarëve, hulumtuesve politik dhe ekonomik, por dhe çdo përdoruesi tjetër në internet.

Adresimi

Infoarkiva mund të aksesohet aktualisht nga 3 domaine:

http://www.infoarkiv.com

http://lajme.shqiperia.com

http://www.news.al/

Shikoni modulet e ketij projekti